Conference Secretariat

Department of Radiodiagnosis

All India India Institute of Medical Sciences

Ansari Nagar,  New Delhi - 110029, India

Phone: 011-26594889, 01126596650

Email: ispr2019@gmail.com, Website: www.ispr2019.com

© 2019 ISPR 2019

Faculty

 1. ABIRAMI

 2. AJAY GARG

 3. AJAY  TARANATH

 4. AKSHAY SAXENA

 5. ALKA KARNIK

 6. ANIT PARIHAR

 7. ANJU GARG

 8. ANKUR GOYAL

 9. ANMOL BHATIA

 10. APARNA IRODI

 11. ARUN KUMAR GUPTA

 12. ARVIND BAGGA

 13. ASHU SEITH BHALLA

 14. ASHWIN LAWANDE

 15. BIJON KUNDU

 16. DEEP N.SRIVASTAVA

 17. DEVASENATHIPATHY K.

 18. GOVIND CHAVHAN 

 19. HARSHAD SHAH

 20. JAYARAJ GOVINDRAJ

 21. JEETENDRA SHARMA

 22. JYOTI KUMAR

 23. KANIMOZHI C.V.

 24. KUSHALJIT.S.SODHI

 25. L.UPRETI

 26. M.S.SANDHU

 27. MADHULIKA KABRA

 28. MADHUSUDHAN KS.  

 29. MANISHA JANA

 30. MINU BAJPAI

 31. MUKUND JOSHI

 32. MURTHY C.

 33. N.CHIDAMBARNATHAN

 34. N.KHANDELWAL

 35. N.KULASEKARAN

 36. N.MURALINATH

 37. NATASHA GUPTA

 38. NEERA KOHLI

 39. O.P.BANSAL

 40. POOJA ABBEY

 41. PRAKASH MASAND

 42. PRANAV SANTHALIA

 43. PRISCILLA JOSHI

 44. PRIYANKA NARANJE

 45. RACHNA SETH

 46. RAJU SHARMA

 47. RAKESH KUMAR

 48. RAKESH LODHA

 49. RAMA ANAND

 50. RITU NAIR

 51. ROHAN MALIK

 52. ROHTAS YADAV

 53. S.K.KABRA

 54. SANDEEP AGGARWALA

 55. SANJAY PRABHU

 56. SANJAY SHARMA

 57. SANJIV SHARMA

 58. SHIVANAND GAMANAGATTI

 59. SHYAM KUMAR N.K.

 60. SMITA MANCHANDA

 61. SRIDHAR GIBIKOTE

 62. SUNIL PURI

 63. SURABHI VYAS

 64. SURENDER KUMAR SHARMA

 65. TARUNA YADAV

 66. V.BHATNAGAR

 67. VIJAY LAXMI

 68. Y.T. PATEL